Nu är vi igång …

Måndag 15 oktober arrangerades en workshop i Stockholm där forskare och praktiker samtalade om utmaningar och möjligheter med Internet of Things, som ofta förkortas IoT. Vid workshpen presenterade IoT hubb skola projektet av Patrik Hernwall och Robert Ramberg från Stockholms Universitet. Workshopen är en del av projektet IoT-hubb Skola, som ingår i Vinnovas nationella satsning…

Fortsätt läsa

Välkommen till IoT hubb skola

Korta fakta of IoT hubb skola För att utveckla arbetet med användandet av IoT i skolan och nyttja möjligheterna med digitaliseringen genomförs forskningsprojektet IoT hubb skola, i ett unik samarbete mellan RISE, fem skolhuvudmän, Microsoft och Stockholms Universitet. Projektperiod: 1 juni 2018 till 31 maj 2021 Projektpartners: Kungsbacka kommun (koordinerande projektpart), RISE – Research Institutes…

Fortsätt läsa