Korta fakta of IoT hubb skola

För att utveckla arbetet med användandet av IoT i skolan och nyttja möjligheterna med digitaliseringen genomförs forskningsprojektet IoT hubb skola, i ett unik samarbete mellan RISE, fem skolhuvudmän, Microsoft och Stockholms Universitet.

Projektperiod: 1 juni 2018 till 31 maj 2021

Projektpartners: Kungsbacka kommun (koordinerande projektpart), RISE – Research Institutes of Sweden (projektledning), Kommunerna Lidingö, Skellefteå, Västervik, NTI-gymnasierna, Stockholms Universitet, Institutionen för Datavetenskap samt Microsoft.

Budget: ca 25 miljoner, varav ca 12 miljoner finansieras av Vinnova och resterande finansieras av medverkande partners.