Jörgen Jonsson
Gymnasiechef
Västerviks kommun (Västerviks Gymnasium)
jorgen.jonsson@vastervik.se
@jorjon73


Magdalena Kågström
Chef digitalt lärande
Skellefteå kommun
magdalena.kagstrom@skelleftea.se
@magdalenakag


Åsa Blide Larsson
Enhetschef – Utvecklingsledare
Kungsbacka Förskola & Grundskola
asa.blide-larsson@kungsbacka.se


Ellen Lindqvist
Skolchef (fr.o.m. 1/8-19)
AcadeMedia NTI-Gymnasiet Sverige
ellen.lindqvist@academedia.se


Sara Penje
Utvecklingschef
Lärande- och kulturförvaltningen
sara.penje@lidingo.se
@sarapenje


Joke Palmkvist
Affärsområdeschef skola
Microsoft AB
jokep@microsoft.com
@jokepalm


Robert Ramberg
Professor
Stockholms universitet, inst. för data och systemvetenskap
robban@dsv.su.se