IoT och sensorer
– utmaningar och möjligheter för skolan

Välkomna till en endags workshop på temat ”IoT och sensorer –utmaningar och möjligheter för skolan”. Måndag 15 oktober klockan 10.00 till 15.00 i Stockholm.

I forskningsprojektet IoT Hubb Skola (http://iothub.se/) (finansiär Vinnova; 2018-2021) skall vi nu genomföra en första workshop, där ambitionen är att lyfta frågor och diskussioner om skolans roll i relation till Internet of things (IoT), sensorer och i förlängningen learning analytics. Workshopen kommer att kretsa kring två övergripande tematiska områden: 

 • Vilka pedagogiska, och administrativa, möjligheter och utmaningar följer av användandet av IoT i skolans miljöer? Vad säger ”state-of-the-art”? 
 • Vilka är de juridiska, säkerhetsmässiga och integritetsmässiga förutsättningarna för användandet av IoT i skolans miljöer?

Till workshopen har vi samlat forskare och/eller praktiker med expertkunskap inom bl.a. pedagogik, juridik, teknik och arkitektur. Workshopen kommer därmed att erbjuda spännande möten mellan olika kompetens- och praktikerfält, inom ett för skolan centralt utvecklingsområde. 

Klockan 9.30 bjuder vi på en kopp kaffe. Sedan drar vi igång klockan 10.00 och håller på fram till 15.00. Lunch och eftermiddagsfika bjuder vi också på.

Naturligtvis kostar det ingenting. Men om du efter du anmält dig kommer på att du ändå inte kan komma, så skulle vi uppskatta om du kunde meddela oss det! 

Lokal: Tändstickspalatset (rum: Banksalen)/Kapitel 8, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Vill du ha kontakt med oss, hör av dig till någon av oss
Patrik Hernwall · hernwall@dsv.su.se · 0708 37 88 28
Jan Hylén · jan.hylen@ri.se 
Robert Ramberg · robban@dsv.su.se 

Välkommen!

———

Dagen kommer att se ut som:

9.30-10.00 Morgonkaffet
10.00-12.30 Välkomna, introduktion och arbetspass 1
12.30-13.15 Lunch
13.15-14.30 Arbetspass 2
14.30-15.00 Diskussion och slutsatser

———

Deltagare

Utöver projektmedlemmar från RISE och DSV (Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet), har personer från följande organisationer (etc.) anmält sig [uppdateras efter hand]:

 • SISAB
 • Stockholms universitet
 • Lin Education
 • Surfa Lugnt/In The Cold
 • GEISTT
 • Kunskapsskolan
 • KTH
 • Lidingö stad
 • GIH
 • Hudiksvall kommun
 • Stockholms stad