Under vintern har Martin och Jacob från RISE besökt skolor hos alla våra samarbetspartners för att kartlägga behov.

Jacob & Martin

Resan började med Björkris förskola i Kungsbacka, där vi fick se många exempel på papperslösningar på vardagsproblem och intressanta lösningar för att få till bra lek i små grupper.

Manuellt system för att hålla koll på vilka barn som är ute på gården

Sedan var det dags för NTI Gymnasiet i Helsingborg som visade upp hur en modern skolmiljö kan se ut både när det kommer till problemen med att inhysa skolverksamhet i befintliga lokaler men också hur man verkligen arbetar för att få till ett teknikfokus i undervisningen. Vi fick också möjlighet att hålla en behovsworkshop med en klass.

Whiteboard efter workshop med en gymnasieklass

I Västervik såg vi en storskalig kommunal gymnasieverksamhet mitt i en stor ombyggnation. Mycket av verksamheten påverkas av de många yrkesinriktade program som har egna krav på utrustning och lokaler. Vi fick i Västervik också möjlighet att genomföra en behovsworkshop med skolpersonal i ett storskaligt format med kring 120 medverkande.

En av de mer annorlunda klassrumsmiljöerna under besöken. Automatisering och robotik i Västervik

Nästa skolbesök tog oss till Lidingö och Bodals Skola där speciella behov relaterat till ordning på skolan och särskola kunde identifieras. En workshop med mycket personal i ledande roller inom skolverksamheten i kommunen genomfördes i KomTeks lokaler, en makerverkstad som delar lokal med resten av skolverksamheten.

Fritidsschema i större format

Bureå i Skellefteå kommun var nästa destination, där två väldigt olika förskoleverksamheter besöktes. Vi hann även med ett besök på en F-9 skola. Några speciella problem relaterade till snömängd och mörker kom fram under besöket. Ett digitalt närvarosystem fanns implementerat på förskolorna men det gick inte alltid att vara säker på att alla föräldrar kom ihåg att registrera.

Förskolemiljö i Bureå

Närmare hemmaplan var NTI Gymnasiet i Göteborg, där vi genomförde workshop med både skolpersonal och elever. Även fast det var en mindre personalgrupp så deltog både IT-ansvariga och vaktmästare, vilket gav värdefull inblick i verksamheten.

Pilottest med vädersensor

Furulidsskolan i Kungsbacka var sist ut i inventeringen. Detta var ett exempel på en ny skolverksamhet med mycket spännande teknik redan på plats och en skolmiljö formad av pedagogik till stor utsträckning.

Kort med slöjdprojekt med QR-länkar till instruktionsvideor

Under behovsinventeringen har några återkommande förbättringsmöjligheter identifierats. Alla workshops har nämnt närvarohantering som något som gärna fick skötas automatiskt. Schemaläggning och lokalrelaterade problem har även det frekvent förekommit. Några verksamheter har problem med dålig luftkvalitet och behöver hitta sätt att hantera detta. Flera lärare har efterfrågat sätt att mäta hur de fördelar sin uppmärksamhet och hur mycket tid som används till att hjälpa specifika elever.

En mer utförlig rapport kommer att publiceras med resultaten av behovsinventeringen. Rapporten kommer att ligga till grund för arbetet med att identifiera och testa IoT-lösningar för att förbättra skolmiljön.