Måndag 15 oktober arrangerades en workshop i Stockholm där forskare och praktiker samtalade om utmaningar och möjligheter med Internet of Things, som ofta förkortas IoT. Vid workshopen presenterade IoT hubb skola projektet av Patrik Hernwall och Robert Ramberg från Stockholms Universitet. Workshopen är en del av projektet IoT-hubb Skola, som ingår i Vinnovas nationella satsning Fortsätt läsa ”https://iothub.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Workshop