Första testcaset till skolorna

Det första pilottestet som skickas ut till skolorna blir en luftsensor för utomhusbruk som kommer som en byggsats med instruktioner (instruktionerna hittar du längre ner på sidan). Den har en WiFi-anslutning och kan dela data i det stora Luftadata.se-nätverket för att bidra till Citizen Science kring luftkvalitet.

Luftsensorn kommer att vara lite av en invigning av projektets testfas. Poängen med luftsensorn är mer att testa rutiner och kontaktvägar än att den uppfyller faktiska behov från inventeringen men vi hoppas att den ska vara ett sätt att få nyttiga erfarenheter och komma in i testrutinen.

Sensorn kan utgöra en del av undervisningen i teknik och kring miljö. Den färdiga sensorn kommer att mäta temperatur, lufttryck, partiklar och relativ luftfuktighet. Här finns det möjlighet att engagera elever som en del av undervisningen och ett gymnasialt underlag för att bedriva lektioner kring miljöpåverkan skickas med som en frivillig del av paketet.

I samband med detta test kommer vi också att börja utvärdera en mall för kommande tester där vi kommer att behöva användarfeedback på hur olika tekniska lösningar fungerar. Vi planerar att skicka minst två luftsensorer till varje partner där en kan ses som en möjlighet att lära sig konstruktion och handhavande och den andra kan användas i t.ex. undervisningssammanhang.

Mer information relaterat till mätningar av luftkvalitet och dessa typer av sensorer finns att tillgå på luftdata.se (https://luftdata.se/) och facebookgruppen luftbubblan (https://www.facebook.com/groups/luftbubblan/).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *