Korta fakta om IoT hubb skola

För att skapa goda förutsättningar för och utveckla arbetet med användandet av IoT i skolan genomförs det tillämpade forskningsprojektet IoT hubb skola, ett unik samarbete mellan RISE, nio skolhuvudmän, Stockholms Universitet och två teknikpartners.

Projektet är finansierat inom strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet har en total budget på 25 miljoner varav 12 miljoner finansieras av Vinnova och resterande finansieras av medverkande partners. Projektet är treårigt och slutdatum är den 31 maj 2021.

arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Projektpartners:

 • Kungsbacka kommun (projektägare),
 • RISE – Research Institutes of Sweden (projektledning)
 • Falköpings kommun
 • Lidingö stad
 • NTI-gymnasierna
 • Skellefteå kommun
 • Västerviks kommun
 • Stockholms Universitet
 • Microsoft
 • ATEA
 • Stadsmissionens skolstiftelse
 • Rytmus
 • Eskilstuna kommun

Länkar:
IoT Sverige
Vinnovas strategiska innovationsprogram

Här nedan är en kort film som introducerar IoT Hubb Skola.