Framtidens klassrum

Framtidens klassrum

Bygga skrivandet på en konceptidé om ”framtidens klassrum”? 

Text om framtidens klassrum. Vad är det? När början framtiden? Vad innebär det att inkludera IoT i skolan? Övervakning eller lärandemöjlighet? Vad kan vi ta in och hur kan det hjälpa oss? Vad kan finnas i ett klassrum utifrån det vi testat? Vad kan tänkas finnas i framtiden?