Lärares rörelsemönster

Om Lärares rörelsemönster

Projektet Lärares rörelsemönster syftar till att ta fram ett konkret och skalbart exempel kring hur Internet of Things (IoT) kan användas för att utveckla skolans kärnverksamhet – undervisning och lärande. 

Vi kommer att utveckla teknik, metoder och instruktioner för att underlätta insamling och analys av lärarens rörelsedata i samband med klassrumsundervisning. Vår avsikt, och den förväntade effekten av vårt arbete, är att de resultat vi når ska stötta utvecklingen av lärares undervisningsskicklighet och därigenom ge bättre förutsättningar för den enskilda elevens lärande. Behovscentrerat och i nära samarbete med skolans personal, vidareutvecklar vi IoT-lösningen iterativt på ett sätt som underlättar användande, implementering och uppskalning. 

Tanken är att både den tekniska lösningen samt de metoder som projektet utvecklar, så småningom ska finnas tillgängliga på marknaden för användning på skolor runtom i Sverige .

Bakgrund

Lärares rörelsemönster bottnar i arbetet med IoT Hubb Skola, där man identifierade detta område som intressant för vidare utforskning. Projektet startade i december 2021 och avslutas i november 2022.


Vad gör vi?

Under våren 2022 kommer lärare ifrån projektets samarbetspartners att undervisa i klassrum som utrustats med en IoT-lösning som samlar in data om hur de rör sig i undervisningssituationen. Denna data visualiseras i en s.k. heat map. Lärarna reflekterar sedan enskilt, i samtal med kollegor, och i samtal med forskare från Stockholms universitet, kring vad de ser i denna visualisering och hur de med hjälp av denna kan lära och utveckla sin praktik.

Samarbetspartners

Kontaktinformation

För frågor, kontakta projektledare:
Sandra Wissting, RISE.

Nyheter