Publicitet

Publicitet

Sedan projektets start år 2018 har IoT Hubb Skola såväl presenterats som uppmärksammats på en rad olika konferenser och sammankomster i landet. Nedan listas några utvalda efter rubrik, evenemang, år samt vilken/vilka inom projektet det var som presenterade.

Utöver det har projektet omnämnts och beskrivits i både artiklar och på hemsidor, där några exempel även de står listade nedan.

Konferenser / Föreläsningar

 • IoT hubb skola
  SETT 2019, Patrik Hernwall, Maria Hurtig, Jan Hylén, Lars Lingman, Sara Penje
 • IoT i undervisning och lärande – IoT Hubb skola
  Stockholms universitet/DSV 2019, Patrik Hernwall & Robert Ramberg
 • IoT/sensors in teaching and learning 
  NERA 2019, Patrik Hernwall & Robert Ramberg
 • IoT i skolan
  Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020, Robert Ramberg
 • Sjuhärads nätverk för IT-strateger
  Mediapoolen AB Borås 2019, Björn Broberg
 • Skaraborgs IKT-ansvariga
  SIKT 2019 & 2020, Björn Broberg