Fallstudier

Fallstudier

Under projektets gång har att antal fallstudier och iterationer genomförts där IoT tillämpats i skolmiljö på olika skolor i projektet. I avsnitten nedan presenteras några utvalda fallstudier utifrån deras användningsområde i skolorna och varje fall redogör för den teknik som användes, vilka behov tekniken kan tänkas fylla samt en sammanställning av de erfarenheter och lärdomar som respektive studie resulterade i.

Lärares Rörelse

Vad testades? Ultra Wideband-sensorer (UWB) användes för att med god precision mäta lärares position i klassrummet. Positionsdata lagrades som en tidsserie och visualiserades i form av …
Läs mer

LoV-sensor

LoV-sensor; en sensor som placerats ut för att mäta luftkvaliteten i både inom- och utomhusmiljö. Genom uppkoppling på Wi-Fi görs datamängden tillgänglig och kan analyseras.
Läs mer

Navet

Vad testades?  Ett antal olika batteridrivna sensorer med trådlös LoRaWAN-teknik sattes upp på olika skolor. Varje skola som använde sådana sensorer fick en egen LoRa-gateway, som …
Läs mer

Robbit

Robbit, en prototyp på en distansmötesrobot under utveckling som undersöker om det är möjligt att med hjälp av öppen mjukvara och fritt tillgängliga komponenter bygga …
Läs mer