testpost

IoT hubb skola är ett tillämpat forskningsprojekt som grundas i ett unikt samarbete mellan RISE, nio skolhuvudmän, Stockholms Universitet och två teknikpartners. Projektet syftar till att skapa goda förutsättningar för, samt utveckla arbetet med användandet av IoT i skolan. Innehållet på denna hemsidan består av det samlade forskningsmaterial och praktiska exempel som projektet har resulterat i.