Lärares Rörelse

Vad testades?

Ultra Wideband-sensorer (UWB) användes för att med god precision mäta lärares position i klassrummet. Positionsdata lagrades som en tidsserie och visualiserades i form av en heatmap. Fyra ankare sattes upp i de klassrum där mätningarna utfördes. En karta över klassrummet skapades där det i realtid gick att följa lärarens position. Läraren som genomförde testet fick bära med sig en liten UWB sändare som hängdes runt halsen. Mätningarna bygger på time-of-flight mätningar av de signaler som skickas mellan lärarens tagg och de olika ankarpunkterna. 

Lärare med UWB-sändare runt halsen tillsammans med en visualisering av de rörelsemönster som fångats under lektionen

Informationen från sensorerna samlades i en databas och visualiserades i form av en heatmap. Läraren kunde på så vis gå in och spela upp sin lektion i efterhand och se och utvärdera sina rörelsemönster. 

Vilka behov adresserades?

Det finns ett behov att förstå och utveckla sin lärargärning, att se sig själv i arbete ger insikter som kan vara till hjälp i detta utvecklingsarbete. Denna tekniska lösning ger läraren ett verktyg för att på ett sammanfattande vis se vilka delar av klassrummet som får mer eller mindre närvaro och uppmärksamhet. Det är sedan tidigare känt att elever i vissa delar av ett klassiskt klassrum får merparten av den nära lärarkontakten. Med hjälp av data från dessa mätningar kan läraren anpassa sin undervisning om det upptäcks att delar av klassen får för mycket eller för lite interaktion. Mätningar kan göras utan att elever behöver känna sig övervakade som kan vara ett problem vid videoupptagningar. Data från mätningarna kan visas upp på ett tydligt sätt som inte kräver bearbetning av ett filmmaterial som annars kan vara tidskrävande. 

Erfarenheter från Robert och Patriks intervjuer. 

Erfarenheter från fallstudierna

Ger lärare ett nytt sätt att utvärdera sin undervisning….

Erfarenheter från Robert och Patriks intervjuer. 

UWB sensorer 

Pozyx Creator Kit Lite

Databasen som användes bygger på Things Board som är en open source IoT-platform 

https://thingsboard.io/

Den version som användes drivs av ATEA.