LoV-sensor

LoV-sensor; en sensor som placerats ut för att mäta luftkvaliteten i både inom- och utomhusmiljö. Genom uppkoppling på Wi-Fi görs datamängden tillgänglig och kan analyseras.